Duke shfaqur titujt 150-169 nga 3572

  Subjekti
  Describe Item Subject Keywords: Muzika boterore - Muzika klasike - Muzika simfonike - Muzilke instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole violoncel bas i vazhduar - Muzike per instrumente fryme - Muzike per instrumente te drunjta - Muzike per flaut oboe fagot - Muzike per instrumente tunxhi - Muzike per trombe korno - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per klavicembalo - Muzike per instrumente me perkusion - Muzike per timpan - Simfoni per orkester - Simfonite - Klasicizmi - Bahu -
  dixhital
  dixhitalizim
  Doreshkrim - Muzike instrumentale - Muzike per korno - Poeme koncert
  Doreshkrim - Muzika instrumentale - Muzike dhome- Triot - Rondo
  Doreshkrim - Muzika instrumentale - Muzike per flaut e piano
  Doreshkrim - Muzika vokale - Kenget - Partitura -Tonin Rota
  Doreshkrim - Muzike dhome - Kuintet fryme
  Doreshkrim - Muzike orkestrale - Uverturat
  Doreshkrime- Muzika shqiptare - Muzika orkestrale - Uvertura - Nikolla Zoraqi
  Doreshkrime - Muzika Boterore - Muzika simfonike - Muzike Dhome - Kuintet haqesh
  Doreshkrime - Muzika Boterore - Muzika vokale - Muzike per orkester harqesh - Franc Shubert - Gjon Simoni
  Doreshkrime - Muzika Boterore - Muzika vokale - Muzike per orkester harqesh - Franz Shubert - Gjon Simoni
  Doreshkrime - Muzika Boterore - Muzika vokale - Muzike per orkester harqesh -Max Reger - Gjon Simoni
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike instrumentale - Muzike per dy tromba e piano - Rondo - Isak shehu
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike instrumentale - Muzike per toboe e orkester harqesh - Koncertino - Isak shehu
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike instrumentale - Muzike per trombe e kuartet tunxhi - Sonate- Isak shehu- Persell
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike instrumentale - Muzike per trombe e orkester harqesh- Pjese Cigane- Isak shehu- Sarasate
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike instrumentale - Muzike per trombe e orkester harqesh - Balalde- Isak shehu
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike instrumentale - Muzike per trombe e orkester harqesh - Sonata - Isak shehu