Zgjidh nje komunitet per te shfletuar koleksionet e tij.

 • Pjese per piano - Kenge - ( Canzone ) 

  Harapi, Tonin (2017)
  (Audio) Pjesa pianistike " Kenge " ( Canzone ) eshte kompozuar nga Tonin Harapi . Kjo pjese eshte ekzekutuar nga pianistja Marsida Kondi dhe eshte pjese e CD-se Albanian Piano Music qe eshte realizuar po nga kjo pianiste ...
 • Pjese per piano - Valle - ( Danze ) 

  Harapi, Tonin (2017)
  (Audio) Pjesa pianistike " Valle " ( Danze ) eshte kompozuar nga Tonin Harapi . Kjo pjese eshte ekzekutuar nga pianistja Marsida Kondi dhe eshte pjese e CD-se Albanian Piano Music qe eshte realizuar po nga kjo pianiste ...
 • Pjese per piano - Gjeta nje bilbil ( Ha trovato un usignolo ) 

  Harapi, Tonin (2017)
  (Audio) Pjesa pianistike " Gjeta nje bilbil " ( Ho trovato un usignolo ) eshte kompozuar nga Tonini Harapi . Kjo pjese eshte ekzekutuar nga pianistja Marsida Kondi dhe eshte pjese e CD-se Albanian Piano Music qe eshte ...
 • Pjese per piano - Bisede - ( Conversazione ) 

  Harapi, Tonin (2017)
  (Audio) Pjesa pianistike " Bisede " ( Conversazione ) eshte kompozuar nga Tonini Harapi . Kjo pjese eshte ekzekutuar nga pianistja Marsida Kondi dhe eshte pjese e CD-se Albanian Piano Music qe eshte realizuar po nga kjo ...
 • Romance per piano - ( Romanze ) 

  Harapi, Tonin (2017)
  (Audio) Pjesa pianistike " Romance " ( Romanze) eshte kompozuar nga Tonini Harapi . Kjo pjese eshte ekzekutuar nga pianistja Marsida Kondi dhe eshte pjese e CD-se Albanian Piano Music qe eshte realizuar po nga kjo pianiste ...