Arkiva e materialeve te shkruara dhe audio-vizive per procese akademike te Universitetit te Arteve

Nen-komunitetet brenda ketij komuniteti

Arkivimet e fundit

 • Analiza e Verpave Muzikore - Maket 

  Lara, Kozma; Harapi, Tonin; Paparisto, Albert (Instituti i Larte i Arteve - Shtepia Botuese e Librit Shkollor, 1985)
 • Polifonia 

  Grigoriev, S; Myler, T; Ibrahimi, Feim (Instituti i Larte i Arteve, 1966)
 • Betejat Skenike 

  Hatibi, Belul (Instituti i Larte i Arteve, 1981)
  Teksti eshte i ilustruar me skica
 • Teknologjia e Piktures 

  Asllani, Bujar (Shtepia Botuese e Librit Shkollor, 1985)
 • Teknika e te Folurit Skenik 

  Pajo, Mezini; Zheji, Vera; Zhusti, Viktor (Instituti i Larte i Arteve, 1975)
  Teknika e te Folurit Skenik