Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • Wiegen lied 

    Reger, Max; Simoni, Gjon (Instituti i Larte i Arteve, 1989)