Duke shfaqur titujt 1-2 nga 2

  • Mendim 

    Musorgski, Modest (Instituti i Larte i Arteve, 1986)
    Mendim - Kompozuar nga Modest Musorgski - orkestruar per orkester harqesh nga Gjon Simoni
  • Ne fshat 

    Musorgski, Modest (Instituti i Larte i Arteve, 1989)
    Ne fshat kompozuar nga Modest Musorgski , orkestruar per orkester harqesh