Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • Historia e Shqiperise 

    Frasheri, Naim; Fraserit, Naim Be (Korce, 1912)
    Shqiperi dhe shqiptaret.Ndarja e shqiperise ne tri pjese: 1).Ipiroja-Toskerija. 2)Maqedonija.3) Ilirija Gegerija.