Duke shfaqur titujt 1-9 nga 9

 • Analiza e Verpave Muzikore - Maket 

  Lara, Kozma; Harapi, Tonin; Paparisto, Albert (Instituti i Larte i Arteve - Shtepia Botuese e Librit Shkollor, 1985)
 • Analize e Veprave Muzikore 

  Lara, Kozma (1985)
 • Harmonia - Pjesa II 

  Gaqi, Thoma (Shtepia Botuese e Librit Shkollor, 1987)
  Teksti "Harmonia" eshte hartuar mbi bazen e programit te lendes se harmonise qe zhvilloohet ne Institutin e Larte te Arteve per kompozitore dhe dirigjente.teksti ndahet ne 8 kapituj dhe ne 22 tema. ...
 • Orkestrimi 

  Simon, Gjon (Shtepia Botuese e Librit Shkollor, 1985)
  Pergatitur nga Instituti i Larte i Arteve. Redaktor Eno Koco ( Artist i Merituar)
 • Pjese korale 

  Unknown author (Shtepia Botuese e Krijimtarise Popullore, 1979)
  Pjese korale nga kompozitore: T.Hoshafi ; Dh.Curri; S.Shupo; L.Dizdarei; Sh.Kushta; P.Gaci; K.Trako; T.Harapi; K.Laro; V.Nova;
 • Polifonia 

  Kushta, Shpetim (Instituti i Larte i Arteve, 1986)
  Redaktor: Cesk Zadeja - ( Artist i Popullit)
 • Polifonia 

  Grigoriev, S; Myler, T; Ibrahimi, Feim (Instituti i Larte i Arteve, 1966)
 • Solfezh - Kendimi 

  Dheri, Eftim (Shtepia Botuese e Librit Shkollor, 1977)
 • Solfezhi 1 - per shkollat e mesme te muzikes 

  Sulo, Sonja (Shtepia Botuese e Librit Shkollor, 1978)