Duke shfaqur titujt 1-2 nga 2

  • Teknologjia e Piktures 

    Asllani, Bujar (Shtepia Botuese e Librit Shkollor, 1985)
  • Njohuri teorike per artet figurative 

    Hartuar nga : Muntaz Dhrami, Agim Zajmi, Hasan Nallbani, Nexhat Majollari, Vlash Prifti, P. Anastasi, P.Kokushta, Pandi Mele, Thoma Dhamo, Tonin Vuksani. Redaktor Gjergj .Xhacka. Recensues: Saide Ago dhe Qirjako Meniko (Botim i Institutit te Larte te Arteve - Shtepia Botuese e Librit Universitar, 1989)
    PDF - Botimi i Institutit te Larte te Arteve - Artet figurative dhe llojet e tyre