Duke shfaqur titujt 159-178 nga 3571

  Subjekti
  Doreshkrime- Muzika shqiptare - Muzika orkestrale - Uvertura - Nikolla Zoraqi
  Doreshkrime - Muzika Boterore - Muzika simfonike - Muzike Dhome - Kuintet haqesh
  Doreshkrime - Muzika Boterore - Muzika vokale - Muzike per orkester harqesh - Franc Shubert - Gjon Simoni
  Doreshkrime - Muzika Boterore - Muzika vokale - Muzike per orkester harqesh - Franz Shubert - Gjon Simoni
  Doreshkrime - Muzika Boterore - Muzika vokale - Muzike per orkester harqesh -Max Reger - Gjon Simoni
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike instrumentale - Muzike per dy tromba e piano - Rondo - Isak shehu
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike instrumentale - Muzike per toboe e orkester harqesh - Koncertino - Isak shehu
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike instrumentale - Muzike per trombe e kuartet tunxhi - Sonate- Isak shehu- Persell
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike instrumentale - Muzike per trombe e orkester harqesh- Pjese Cigane- Isak shehu- Sarasate
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike instrumentale - Muzike per trombe e orkester harqesh - Balalde- Isak shehu
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike instrumentale - Muzike per trombe e orkester harqesh - Sonata - Isak shehu
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike instrumentale - Skerco per trombe e orkester harqesh- Cesk Zadeja - Isak shehu
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike instrumentale - Teme me variacione - Muzike per trombe e piano - Isak shehu
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike orkestrale - Koncert per korno e orkester - Isak Shehu
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike orkestrale - Koncert per trombe e piano - Isak Shehu
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike orkestrale - Partitura - Rondo per trombone e piano - Isak Shehu
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike orkestrale - Partitura - Shpetim Kushta
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike orkestrale - Poem koncert per violine dhe orkester - Partitura - Shpetim Kushta
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - - Muzike per drame - Shpetim Kushta
  Doreshkrime - Muzika shqiptare - Muzika simfonike - Kenge popullore - Gjon Simoni