Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • Betejat Skenike 

    Hatibi, Belul (Instituti i Larte i Arteve, 1981)
    Teksti eshte i ilustruar me skica