Duke shfaqur titujt 3253-3272 nga 3283

  Subjekti
  Pune diplome teorike - Muzika - Kanto - Opera
  Pune diplome teorike - Muzika - Kanto - Opera - Anila Hoxha
  Pune diplome teorike - Muzika - Kanto - Opera - Eva Hajdini
  Pune diplome teorike - Muzika - Kanto - Opera - Genc Hoxha
  Pune diplome teorike - Muzika - Kanto - Opera - Rozeta Hajdini
  Pune diplome teorike - Muzika - Kanto - Opera - S.Neziri
  Pune diplome teorike - Muzika - Kanto - Opera - Artan Haruni
  Pune diplome teorike - Muzika - Kanto - Opera - Gjergj Bubani
  Pune diplome teorike - Muzika - Kanto - Opera - Irini Nikolla
  Pune diplome teorike - Muzika - Kanto - Opera - Lindita Ibrahimi
  Pune diplome teorike - Muzika - Kanto - Opera - Visar Bala
  Pune diplome teorike - Muzika - Dirizhimi - Simfonite
  Solfezh - Tekst per shkollen e mesme - Eftim Dheri
  Solfezh - Tekst per shkollen e mesme - Sonja Sulo
  ubject Keywords: : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika e shenjte - Muzike vokale - Muzike korale - Muzike per ze sopranoje mexosopranoje tenori basi - Muzike per kor a kapela - Kori a kapela - Madrigalet - Paraklasicizmi - Gesualdo -
  uzika boterore - Muzika klasike - Muzika baroke - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole violoncel - Muzike per instrumente fryme - Muzike per flaut - Kuintetet - Klasicizmi - Bokerini -
  uzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika e shenjte - Muzike vokale - Muzike korale - Muzike per ze sopranoje mexosopranoje tenori basi - Muzike per kor a kapela - Kori a kapela - Madrigalet - Paraklasicizmi - Gesualdo
  uzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzika korale - Muzike per ze sopranoje mexosopranoje tenori basi - Muzika instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole violoncel - Muzike per instrumente fryme - Muzike per oboe e fagot - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Pjese korale per kor orkester harqesh instrumente fryme oboe fagot e shoqerim harpsikorde - Pjeset korale - Paraklasicizmi - Hendeli -
  uzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzika per ze baritoni - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole violoncel -Muzike per instrument fryme - Muzike per pikolo - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per klavikorde - Pjese per klavikorde - Ariet - Operat - Paraklasicizmi - Hendeli -
  uzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzike korale - Muzike per ze sopranoje basi baritoni - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole violonel - Muzike per instrumente fryme - Muzike per trombe e trombon - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Pjese per harpsikorde - Opera per ze solo kor orkester e harpsikorde - Operat - Paraklasicizmi - Hendeli -