Paraqit te dhenat e permbledhura te titullit

dc.contributor.authorRexha Tershana, Merita
dc.date.accessioned2017-04-04T12:21:38Z
dc.date.available2017-04-04T12:21:38Z
dc.date.issued2003-11-03
dc.identifier.urihttp://arkiv.uart.edu.al/handle/123456789/5041
dc.publisherUniversiteti i Arteve. Fakulteti i Muzikesen_US
dc.subjectFtesa - Koncert - Merita Rexha Tershana piano -en_US
dc.titleKoncert portret - Vjeshta e Tiranes 2003en_US
dc.typeOtheren_US


Materialet perberese te titullit

Icon

Ky titull gjendet ne koleksion(et) e meposhtme

  • Materiale promocionale
    Ftesa, postera per aktivitete te ndryshme te organizuara nga Unviersiteti i Arteve ne vite

Paraqit te dhenat e permbledhura te titullit