Paraqit te dhenat e permbledhura te titullit

dc.contributor.authorShupo, Sokol
dc.date.accessioned2017-04-03T13:44:51Z
dc.date.available2017-04-03T13:44:51Z
dc.date.issued2008-05-14
dc.identifier.urihttp://arkiv.uart.edu.al/handle/123456789/5026
dc.description.abstractLec Kurti lindja e mohuar e muzikes artistike shqiptare - Koncert Konferenceen_US
dc.publisherFakulteti i Muzikes - Universiteti i Arteveen_US
dc.subjectFtese - Koncert - Muzika shqiptare - Lec Kurti - Sokol Shupo - Albert Kurti - Tinka Kurti - Mariana Leka - Suela Picari - Merita Rexha Tershanaen_US
dc.titleKoncert - Konference - Lec Kurti lindja e mohuar e muzikes artistike shqiptareen_US
dc.typeOtheren_US


Materialet perberese te titullit

Icon

Ky titull gjendet ne koleksion(et) e meposhtme

  • Materiale promocionale
    Ftesa, postera per aktivitete te ndryshme te organizuara nga Unviersiteti i Arteve ne vite

Paraqit te dhenat e permbledhura te titullit