Duke shfaqur titujt 384-403 nga 3465

  Subjekti
  Muizika boterore - Muzika orkestrale - Pjese simfonike - Suitat
  Muizika boterore - Muzika orkestrale -Pjese simfonike -Suitat
  Muizika boterore -Muzika moderne- Muzika per piano - Muzika instrumentale - Muzika orkestrale - Koncertet - Neoklasicizmi - Dodekafonizmi
  Muizika boterore -Muzika moderne - Muzika orkestrale - Pjese simfonike - Poemat -Impresionizmi
  Muizika boterore -Muzika moderne - Muzika orkestrale - Pjese simfonike - Minimalizmi - Post -minimalizmi
  Muizika boterore -Muzika moderne - Muzika orkestrale -Pjese simfonike - Simfonite -Romantizmi -Impresionizmi
  Muzika - Gazeta Drita - Kenga - Ansabmlit Shtetëror të Këngëve dhe Valleve Popullore
  Muzika - Pune diplome
  Muzika - Artikuj studimore - Gazeta Drita - Kenga - Realizmi socialiste -
  Muzika - Artikuj studimore - Gazeta Drita - Kenga - Realizmi socialiste - Puna
  Muzika - Artikuj studimore - Gazeta Drita - Kenga - Realizmi socialiste - Puna -Festivalit të VII-të të Këngës në Radio
  Muzika - Artikuj studimore - Gazeta Drita - Kenga - Realizmi socialiste - Puna -Masa- Hamide Stringa
  Muzika - Artikuj studimore - Gazeta Drita - Kenga - Valle popullore- Aktivitete
  Muzika - Koncerti - Florian Vlashi
  Muzika - Muzika vokale - Kenget - Kengetaret
  Muzika - Pune diplome - Muzika orkestrale - Muzike dhome -Kuartete -Betoven
  Muzika - Pune diplome - Muzika vokale - Kenget
  Muzika - Pune diplome - Muzike dhome - Triot
  Muzika - Pune diplome - Muzike instrumentale - Muzike per instrumenta fryme
  Muzika - Pune diplome - Muzike per flaut