Duke shfaqur titujt 3403-3412 nga 3412

  Subjekti
  uzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzike per ze tenori - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole violoncel - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Kantate per ze sopranoje tenori instrumente harku e shoqerim ne harpsikorde - Kantatat - Paraklasicizmi - Hendeli -
  uzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzike per ze kontraltoje - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole violoncel - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Arie per ze kontraltoje violoncel e shoqerim ne harpsikorde - Ariet - Paraklasicizmi - Hendeli -
  uzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzike per ze sopranoje - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole violoncel - Muzike per instrument fryme - Muzike per oboe - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Arie per ze sopranoje orkester harqesh e shoqerim ne harpsikorde - Ariet - Paraklasicizmi - Hendeli -
  uzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzike per ze sopranoje mexosopranoje e basi - Muzike instrumentale - Muzike per instrument harku - Muzike per violoncel - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Recitativ per ze sopranoje mexosopranoje basi violoncel e shoqerim ne harpsikorde - Recitativet - Paraklasicizmi - Hendeli -
  uzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike per ze sopranoje - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Muzike per instrument harku - Muzike per violine e violoncel - Recitativ per ze sopranoje celeste e violoncel - Pjeset - Recitativet - Paraklasicizmi - Hendeli-
  uzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike per ze sopranoje - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Muzike per instrument harku - Muzike per violine e violoncel - Recitativ per ze sopranoje celeste e violoncel - Pjeset - Recitativet - Paraklasicizmi - Hendeli -
  uzika boterore - Paraklasicizmi - Muzika baroke - Muzike dhome - Muzika instrumentale - Muzike harqesh dhe shoqerim ne organo - Pjeset -
  uzika shqiptare - Muzike simfonike - Muzike orkestrale - Muzike instrumentale - Pjese per orkester simfonike - Pjeset - Menxhiqi
  zika boterore - Klasicizmi - Muzika orkestrale - Muzika instrumentale - Simfonite
  zika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzike per ze kontraltoje - Muzika instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole violoncel - Muzike per instrumente fryme - Muzike per oboe e fagot - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Arie per ze kontraltoje orkester harqesh instrumente fryme oboe e fagot e shoqerim harpsikorde - Ariet - Paraklasicizmi - Hendeli