Duke shfaqur titujt 14-33 nga 3571

  Subjekti
  (Audio) Muzika boterore - Muzika kishtare - Muzika e shenjte - Muzika instrumentale - Muzika vokale - Muzika korale - Kenge korale kishtare - Meshat - Magnifikatet - Klasicizmi -Moxarti
  (Audio)Muzika boterore -Muzika klasike - Muzika simfonike - Muzika instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole e violoncel kontrabas - Muzike per instrumente fryme - Muzike per flaut oboe klarinete fagot - Muzike per instrumente me goditje - Muzike per timpan - Simfonite - Klasicizmi -Hajdeni
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika e shenjte - Muzike vokale - Muzike korale - Muzike per ze sopranoje mexosopranoje tenori basi - Muzike per kor a kapela - Kori a kapela - Madrigalet - Paraklasicizmi - Gesualdo -
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika instrumentale - Muzike per violine viole violoncel - Muzike per instrumente fryme te drunjta - Muzike per oboe - Muzike per instrumente fryme tunxhi - Muzike per trombe - Muzike per korno - Muzike per instrumente me perkusion - Muzike per timpan - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Pjese korale e duet per orkester harqesh instrumente fryme trombe korno oboe fagot e shoqerim harpsikorde - Pjeset korale - Marshet - Paraklasicizmi - Hendeli -
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzike instrumentale - Muzike per ze mexosopranoje - Muzike per instrumente me tela - Muzike per kitarre - Arie per ze mexosopranoje e shoqerim ne piano - Ariet - Paraklasicizmi - D,India
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzike per ze mexosopranoje - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per vioiline viole violoncel - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per klavikorde - Arie per ze mexosopranoje orkester harqesh e shoqerm klavikorde - Ariet - Paraklasicizmi -Hendeli
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzike per ze mexosopranoje - Muzike instrumentale - Muziike per instrumente harku - Muzike per violine viole violoncel - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Arie per ze mexosopranoje orkester harqesh e shoqerim ne harpsikorde - Ariet - Recitativet - Paraklasicizmi - Hendeli -
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzike per ze sopranoje - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violoncel - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Pjese per harpsikorde - Arie per ze sopranoje violoncel e shoqerim ne klavikorde - Ariet - Recitativet -- Paraklasicizmi - Hendeli -
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzike per ze sopranoje e mexosopranoje - Muzike instrumentale - Muziike per instrumente harku - Muzike per violoncel - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Arie per ze sopranoje mexosopranoje violoncel e shoqerim ne harpsikorde - Ariet - Recitativet - Paraklasicizmi - Hendeli -
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike per ze sopranoje e mexosopranoje tenori - Muzike instrumentale -Muzike per instrumente harku - Muzike per violoncel - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per klavikorde - Recitativ per ze sopranoje mexosopranoje tenori violonceli e shoqerim ne klavikorde - Recitativet - Paraklasicizmi - Hendeli
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike per ze sopranoje mexosopranoje e kontraltoje - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole violoncel - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Arie per ze sopranoje mexosopranoje kontraltoje orkester harqesh e shoqerim harpsikorde - Ariet - Paraklasicizmi - Hendeli -
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke -Muzika vokale - Muzike instrumentale - Muzike per ze mexosopranoje - Muzike per instrumente me tela - Muzike per kitarre - Arie per ze mexosopranoje e shoqerim ne piano - Ariet - Paraklasicizmi -
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika e Rilindjes - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike instrumentale - Muzike pe ze solo e kor - Muzike per soprano tenor alt bariton bas - Muzike per instrumente fryme - Muzike per trombon - Muzike per instrument harku - Mesjeta - Paraklasicizmi - Dy Fay
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzike e Rilindjes - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike instrumentale - Muzike pe ze solo e kor - Muzike per soprano tenor alt bariton bas - Kori a kapela - Motetet - Mesjeta - Paraklasicizmi - Dy Fay
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzike e Rilindjes - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike instrumentale - Muzike pe ze solo e kor - Muzike per soprano tenor alt bariton bas - Muzike per instrument me tastiere - Muzike per klavikorde - Pjese per ze solo kor dhe shoqerim ne klavikorde Pjeset - Mesjeta - Paraklasicizmi - Dy Fay -
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzike e Rilindjes - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike instrumentale - Muzike pe ze solo e kor - Muzike per soprano tenor alt bariton bas - Muzike per instrumente fryme - Muzike per tre trombone - Mesjeta - Paraklasicizmi - Dy Fay -
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzike e Rilindjes - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike instrumentale - Muzike pe ze solo e kor - Muzike per soprano tenor alt bariton bas - Muzike per instrumente fryme - Muzike per trombon - Muzike per instrument harku - Mesjeta - Paraklasicizmi - Dy Fay -
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzike e Rilindjes - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike instrumentale - Muzike pe ze solo e kor - Muzike per soprano tenor alt bariton bas - Muzike per instrumente fryme - Muzike per trombon - Muzike per instrument harku - Muzike per violine viole e violoncel - Motet per kater zera e shoqerim instrumenti violine viole violonceli e tromboni - Motetet - Mesjeta - Paraklasicizmi - Dy Fay
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzike e Rilindjes - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike instrumentale - Muzike pe ze solo e kor - Muzike per soprano tenor alt bariton bas - Muzike per instrumente fryme - Muzike per trombon - Muzike per instrument harku - Pjese per ze kor dhe orkester - Pjeset - Mesjeta - Paraklasicizmi - Dy Fay
  : Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzike instrumentale - Muzike vokale - Muzike per ze baritoni - Muzike per instrumente fryme - Muzike per curle - Muzike per instrumente harku - Muzike per viole - Pjese per ze baritoni curle e viole - Pjeset - Paraklasicizmi - De Makaut -