Duke shfaqur titujt 111-130 nga 3465

  Subjekti
  Doreshkrime - Muzika shqiptare - Muzika vokale - Romanca - Tonin Harapi
  Doreshkrime - Muzika shqiptare - Muzika vokale - Romanca -Tonin Harapi
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzike instrumentale - Muzike per piano dhe orkester -Partitura - Koncerti - Tish Daija
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzike instrumentale - Muzika instrumentale - Muzike per piano dhe orkester - Koncerti - Tish Daija
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzike instrumentale - Muzike dhome - Kuarteti - Tish Daija
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzike instrumentale - Muzike per trombe e orkester - Koncert - Isak shehu
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzike instrumentale - Muzike per trombe e piano - Sonate- Isak shehu
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzike instrumentale - Muzike per violine e orkester harqesh - Isak shehu
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzike instrumentale - Muzike per dy tromba e orkester - Isak shehu
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzike instrumentale - Partitura - Tish Daija
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzike instrumentale -Partitura - Tish Daija
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzika dhome - Kuintet per instrumenta fryme
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzika dhome - Oktet per vegla fryme - Aleksander Lalo
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzika instrumentale - Muzike per violine e piano -Poeme- Kozma Lara
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzika instrumentale - Balade per bas e piano
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzika instrumentale - Ballade - Muzike per piano - Kozma Lara
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzika instrumentale - Ballade per fagot e piano - Jani Papadhimitri
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzika instrumentale - Etyd - Kaprico per violine - Jani Papadhimitri
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzika instrumentale - Etyd Koncert per violine solo - Albert Papristo
  Doreshkrime - Muzika Shqiptare - Muzika instrumentale - Fantazia per 4 flaute orkester