Duke shfaqur titujt 1-10

Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harqesh - Muzike per violine e violoncel - Muzike per instrumente me goditje - Pjese per violine violoncel e perkusion - Mesjeta - Anon French (1)
Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - Muzike instrumentale - Muzike per instrument fryme - Muzike per gajde - Pjeset - Mesjeta - Anon French (1)
Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - Muzike vokale - Muzike per ze tenori - Kenge per ze tenori pa shoqerim - Mesjeta - Anon French (1)
Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - Muzike vokale - Muzike pe dy zera mexosopranoje - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente metalofone e me goditje - Muzike per ksilofon - Muzike per instrumente fryme - Muzike per klarinete - Kenge per dy zera mexosopranoje me shoqerim instrumentesh - Kenge - Mesjeta - Anon French (1)
Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - Muzike vokale - Muzike per dy zera tenoresh - Muzike instrumentale - Muzike per instrumenta fryme - Muzike per oboe e curle - Muzike per instrumenta harku - Muzike per violine - Muzike per instrumenta me percusion - Kenge per dy zera tenoresh me shoqerim oboe ,curle, violine e percusion - Kenget - Mesjeta - Anon French (1)
Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - Muzike vokale - Muzike per ze tenori - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente fryme - Muzike per fyell - Muzike per instrument harku - Muzike per viola da gamba - Muzike per instrument me goditje -Muzike per perkusion - Kengetper ze tenori me shoqerim fyelli viole da gamba e perkusion - Kenget - Mesjeta - Anon French (1)
Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - - Muzike instrumentale - Muzike per instrument fryme - Muzike per curle me shoqerim perkusioni - Pjese per curle me shoqerim perkusioni - Pjeset - Mesjeta - Anon French (1)
Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente fryme - Muzike per fyell e flaut - Muzike per instrument metalofon e me goditje - Muzike per ksilofon - Kenge per dy tenore me shoqerimin e instrumenteve flaut fyell ksilofon - Mesjeta - Fryba (1)
Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - Muzike vokale - Muzike per ze tenori - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per viole da gamba - Muzike per instrument me tela - Muzike per liut - Kenge per ze tenori me shoqerim liuti e viole da gamba - Mesjeta - Anon French (1)
Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - Muzike vokale - Muzike per dy zera tenoresh - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente fryme - Muzike per fyell e flaut - Muzike per instrumente harku - Muzike per viole da gamba e violoncel - Mesjeta - Anon French (1)