Duke shfaqur titujt 21-30

Muzika boterore - Muzika e Rilindjes - Muzike dhome - Muzike vokale - Muzike per ze tenori e sopranoje - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente fryme - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per klavicembal - Muzike per blokflaut - Muzike per instrumente harqesh - Muzike per violoncel e viole - Pjese per ze tenori e sopranoje me shoqerim klavicembali viole violoncelli e blokflauti - Duetet - Pjeset - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore - Muzika e Rilindjes - Muzike dhome - Muzike vokale - Muzike per ze sopranoje e tenori - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harqesh - Muzike per violoncel e viole - Muzike per instrumente fryme - Muzike per blokflauti - Duetet - Pjeset - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore - Muzika e Rilindjes - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente fryme - Muzike per oboe trombon - Muzike per instrument tastiere - Pjese per oboe trombon klavicembal - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore - Muzika e Rilindjes - Muzike vokale - Muzike per ze tenori - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per viole e violoncel - Muzike per instrument fryme - Muzike per fyell - Pjeset - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore - Muzika e Rilindjes -Muzike dhome - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per klavicembal - Pjese per klavicembal - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore - Muzike dhome - Muzike vokale - Muzike per ze mexospranoje - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harqesh - Muzike per violoncel - Muzike per instrument fryme - Pjese per ze mexosopranoje , viole, cello, blokflaut - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore - Muzike dhome - Muzika e Rilindjes - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente fryme - Muzike per flaut e blokflaut - Muzike per instrumente harqesh - Muzike per viole e cello - Pjese per flaut ,blokflaut viole e cello - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore - Muzike e Rilindjes - Muzika instrumentale - Muzike per instrumente fryme - Muzike per dy oboe dhe trombe - Muzike per instrument me tastiere - Muzike per klavicembal - Muzike per instrument me perkusion - Muzike per sister - Pjese per oboe trombe klavicembal e sister - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore -Muzika e Rilindjes - Muzike dhome - Muzike vokale - Muzike per ze mexosopranoje - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violoncel viole - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per klavicembal - Muzike per instrumente fryme - Muzike per oboe e trombe - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per klavicembal - Pjese per mexosoprano trombon me shoqerim klavicembal,oboe trombe e violoncel - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore -Muzika e Rilindjes - Muzike dhome - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per klavicemal - Pjese per klavicembal - Rilindja - Senfl (1)