Duke shfaqur titujt 11-20

Muzika boterore - Muzika e Rilindjes - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente me tela - Muzike per kitarre - Pjese per kitarre - Pjeset - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore - Muzika e Rilindjes - dhome - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harqesh - Muzike per kontrabas - Kenge per ze tenori me shoqerim oboe trombe tromboni violonceli e klavicembali - Kenget - Pjeset - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore - Muzika e Rilindjes - Muzike vokale - Muzike per ze tenori - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente fryme - Muzike per fagot e fyell - Muzike per instrument harku - Muzike per violoncel Kenget - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore - Muzika e Rilindjes - Muzike dhome - Muzika vokale - Muzike per ze tenori e sopranoje - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per viole e violoncel - Muzike per instrumente me tela - Muzike per instrument me tastiere - Muzike per klavicembal - Muzike per instrument fryme - Muzike per trombe e klarinet - Pjese per ze tenori e sopranoje me shoqerim instrumentesh viole,cello , klavicembal , liut , klarinete - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore - Muzika e Rilindjes - Muzike dhome - Muzike instrumentale - Muzike per instrument fryme - Muzike per fyell e blokflat - Muzike per instrumente harqesh - Muzike per viole e cello - Pjese per ze tenori viole , violoncel, fyell e blokflaut - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore - Muzika e Rilindjes - Muzike dhome - Muzike instrumentale - Muzike per instrument me tela - Muzike per kitarre - Pjese per kitarre - Pjeset - Rilindja - Capirola (1)
Muzika boterore - Muzika e Rilindjes - Muzike dhome - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente fryme - Muzike per fyell - Muzike per instrumente harku - Muzike per viole e violoncel - Pjese per fyell viole e violoncel - Triot - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore - Muzika e Rilindjes - Muzike dhome - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente fryme - Muzike per trombe ,fagot , blokflaut - Muzike per instrumente harku - Muzike per violoncel e violine - Pjese per trombe,fagot blokflaut violine e violoncel - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore - Muzika e Rilindjes - Muzike dhome - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole e violoncel - Pjeset per violine,violoncel ,viole - Pjeset - Pavanat - Byrd (1)
Muzika boterore - Muzika e Rilindjes - Muzike dhome - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine,viole e violoncel - Pjese per violine,viole e violoncel - Pjeset - Triot - Rilindja - Byrd (1)