Duke shfaqur titujt 11-20

- Muzika klasike - Muzika simfonike - Muzilke instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole violoncel bas i vazhduar - Muzike per instrumente fryme - Muzike per instrumente te drunjta - Muzike per flaut oboe fagot - Muzike per instrumente tunxhi - Muzike per trombe korno - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per klavicembalo - Muzike per instrumente me perkusion - Muzike per timpan - Simfoni per orkester - Simfonite - Klasicizmi - Bahu - (6)
- Muzika klasike - Muzika simfonike - Muzilke instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole violoncel bas i vazhduar - Muzike per instrumente fryme - Muzike per instrumente te drunjta - Muzike per flaut oboe fagot - Muzike per instrumente tunxhi - Muzike per trombe korno - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per klavicembalo - Muzike per instrumente me perkusion - Muzike per timpan - Simfoni per orkester - Simfonite - Klasicizmi - Bahu (1)
- Muzika klasike - Muzika simfonike - Muzilke instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole violoncel bas i vazhduar - Muzike per instrumente fryme - Muzike per instrumente te drunjta - Muzike per flaut oboe fagot - Muzike per instrumente tunxhi - Muzike per trombe korno - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per klavicembalo - Simfoni per orkester - Simfonite - Klasicizmi - Bahu - (1)
- Muzika klasike - Muzika simfonike - Muzilke instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole violoncel bas i vazhduar - Muzike per instrumente fryme - Muzike per instrumente te drunjta -Muzike per klarinete - Muzike per flaut oboe fagot - Muzike per instrumente tunxhi - Muzike per trombe korno - - Simfoni per orkester dhe klarinete - Simfonite - Klasicizmi - Bahu - (1)
: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika e shenjte - Muzike vokale - Muzike korale - Muzike per ze sopranoje mexosopranoje tenori basi - Muzike per kor a kapela - Kori a kapela - Madrigalet - Paraklasicizmi - Gesualdo - (1)
: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika instrumentale - Muzike per violine viole violoncel - Muzike per instrumente fryme te drunjta - Muzike per oboe - Muzike per instrumente fryme tunxhi - Muzike per trombe - Muzike per korno - Muzike per instrumente me perkusion - Muzike per timpan - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Pjese korale e duet per orkester harqesh instrumente fryme trombe korno oboe fagot e shoqerim harpsikorde - Pjeset korale - Marshet - Paraklasicizmi - Hendeli - (1)
: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzike instrumentale - Muzike per ze mexosopranoje - Muzike per instrumente me tela - Muzike per kitarre - Arie per ze mexosopranoje e shoqerim ne piano - Ariet - Paraklasicizmi - D,India (1)
: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzike per ze mexosopranoje - Muzike instrumentale - Muziike per instrumente harku - Muzike per violine viole violoncel - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Arie per ze mexosopranoje orkester harqesh e shoqerim ne harpsikorde - Ariet - Recitativet - Paraklasicizmi - Hendeli - (1)
: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzike per ze mexosopranoje - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per vioiline viole violoncel - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per klavikorde - Arie per ze mexosopranoje orkester harqesh e shoqerm klavikorde - Ariet - Paraklasicizmi -Hendeli (1)
: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzike per ze sopranoje - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violoncel - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Pjese per harpsikorde - Arie per ze sopranoje violoncel e shoqerim ne klavikorde - Ariet - Recitativet -- Paraklasicizmi - Hendeli - (1)