Duke shfaqur titujt 1-10

Muzika boterore - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per piano - Rondo per piano - Mazurkat - Rondote - Shopeni (1)
Muzika boterore - Muzika romantike - Muzika vokale - Muzike per ze sopranoje mexosopranoje tenori e basi - Muzike orkestrale - Muzike per instrumente harku - Muzike per instrumente te drunjta - Muzike per instrumente tunxhi - Operat - Romantizmi - Bellini (1)
Muzika boterore - Muzika e dhomes - Muzika instrumentale - Muzike per flaut e piano - Duetet -Tema me variacione -Klasicizmi - Betoven. (1)
Muzika boterore - Muzika instrumentale - Muzike per piano - Sonatat - Klasicizmi - Betoven. (3)
Muzika boterore - Muzika klasike - Muzika orkestrale - Muzike simfonike - Uverturat - Klasicizmi (1)
Muzika boterore - Muzika romantike - Muzika vokale - Muzike operistke - Muzike per ze sopranoje mexosopranoje tenori basi - Muzika instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine viole violoncel - Muzike per instrumente fryme te drunjta - Muzike per flaut oboe klarinete fagot - Muzike per instrumente fryme tunxhi - Muzike per korno trombe trombon - Muzike per flaut oboe klarinete fagot - Operat - Romantizmi - Belini (1)
Muzika boterore - Muzika Romantike - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per piano - Rondo per piano - Rondote - Mazurkat - Romantizmi (1)
Muzika boterore - Muzika Romantike - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per piano - Rondo per piano - Rondote - Mazurkat - Romantizmi - Shopeno (1)
Muzika boterore - Muzika Romantike Muzika e dhomes - Trio per violine - violoncel dhe piano - Triot (1)
Muzika boterore - Muzika Romantike Muzika instrumentale - Muzike per piano - Sonatat (1)