Duke shfaqur titujt 1-10

Muzika boterore - Muzika e mesjetes - Muzika vokale - Muzika korale - Muzike per ze burrash - Kenge korale per ze burrash - Kori a kapela - Mesjeta - Korali gregorian - (1)
Muzika boterore - Muzika e mesjetes - Muzika vokale - Muzike per ze burrash - Kenge korale per ze burrash - Kori a kapela - Mesjeta - Korali Geregorian (1)
Muzika boterore - Muzika kishtare - Muzika vokale - Muzike per kor me zera burrash - Muzika korale - Muzike per kor a kapela - Korali Gregorian (1)
Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - Muzike dhome - Muzike vokale - Muzike per ze baritoni - Muzike instrumentale - Muzike per instrument me tela - Muzike per harpsikorde - Kenge truvere per ze baritoni dhe shoqerim ne harpsikorde - Gace Brule (1)
Muzika boterore - Muzika Mesjetare - Muzike korale - Muzike per ze dhe shoqerim instrumenti - Muzike per instrumenta me tela - Kenge per tenor dhe shoqerim harpikorde - Mesjeta - Anonymus (1)
Muzika boterore - Muzika Mesjetes - Muzika vokale - Muzike per ze mexosopranoje - Muzike instrumentale - Muzike per instrument harku - Muzike per violine - Muzike per instrument fryme - Muzike per flaut - Muzike per instrument me tela - Muzike per liut - Kenge per ze mexosopranoje me shoqerim liuti , violine ,flauti - Kenget - Mesjeta (1)
Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - Muzika vokale - Muzike per tenor Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harqesh - Muzike per kontrabas - Pjese per kontrabas - Suitat - Fryba (1)
Muzika boterore - Muzika e mesjetes - Muzika vokale - Muzika korale - Muzike per ze burrash - Kenge gregoriane per kor a kapela - Kori a kapela -Mesjeta - Koraili gregorian (1)
Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - Muzika vokale - Muzike per ze baritoni - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente me tela - Muzike per harpsikorde - Kenget - Mesjeta - Gace Brule (1)
Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - Muzika vokale - Muzike per ze mexosopranoje - Muzike instrumentale - Muzike per instrument me tela - Muzike per liut - Kenge per ze mexosopranoje e shoqerim ne liut - Kenget - Mesjeta - Walter Von de Wogelveide (1)