Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • Pjese korale 

    Unknown author (Shtepia Botuese e Krijimtarise Popullore, 1979)
    Pjese korale nga kompozitore: T.Hoshafi ; Dh.Curri; S.Shupo; L.Dizdarei; Sh.Kushta; P.Gaci; K.Trako; T.Harapi; K.Laro; V.Nova;