Duke shfaqur titujt 1-2 nga 2

  • Agimi i Lumnuëshëm 

    Stermilli, Haki (2012-05-14)
    Dramë Historike - Pesë Pamjesh
  • Damjani Himarjot 

    Ales; Zamputtit, Injac (Leka Botim 12 - Shkoder - E papaerlyemja, 1937)
    Dramë Lyrike