Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • Zefi i Njoftun 

    Thaçi, Kol (Zonjes Paperlyeme, 1909)
    Dram e Metastasit