Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • Fjala Artistike 

    Zhusi, Viktor; Zheji, Vera; Pajo, M (Instituti i Larte i Arteve, 1983)