Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • Arie per bariton 

    Dergjini, Ermir (2012-05-22)
    Bariton liriko - dramatik. Kendoi Gjergj Bubani. Ekzekutoi orkestra e I.L.A. Dekada e majit