Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • Motive partizane 

    Harapi, Tonin (Instituti i Larte i Arteve, 1966)
    Kenge partizane