Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • Mi Artin Pergjithesisht 

    Zengo, Androniqi (Revista Kulturore Rilindja, 1935-04-06)
    Roli i artit ne zhvillimin e qyteterimit njerezor ne te gjitha epokat e historise.