Duke shfaqur titujt 1-2 nga 2

  • Fjala Artistike 

    Zhusi, Viktor; Zheji, Vera; Pajo, M (Instituti i Larte i Arteve, 1983)
  • Teknika e te Folurit Skenik 

    Pajo, Mezini; Zheji, Vera; Zhusti, Viktor (Instituti i Larte i Arteve, 1975)
    Teknika e te Folurit Skenik