Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • Artikull - " Oshetima e kohes " 

    Veshi, Luftar (1974-02-03)
    (Artikuj) Artikulli " Oshetima e kohes " eshte shkruar nga Luftar Veshi dhe eshte botuar me 3 shkurt 1974 ne gazeten Drita .