Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • Emira 

    Santori, Anton Francesk (Naim Frasheri, 1959)