Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • Analize vepre 

    Rreza, Agim (Instituti i Larte i Arteve - Muzika, 1989)
    Kursi nje vjecar pasuniversitar 1988-1989