Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • Detyra e Memes 

    Postoli, Foqion (Dhori Koti, 1925)
    Dramë me kater pamje (ngjarje ne kufitë Shqiptaro - Greke)