Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • Mojsi Golemi 

    Lipi (Dhori Koti, 1928)
    Drame ne vjershe me tri pamje dhe nje tabllo