Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • c 

    Handel (1707)
    (Audio) Pjesa per ze sopranoje celeste e violoncel " Coelestis dum spirat aura_ Recitativ eshte kompozuar nga Hendel ne vitin 1707 . .