Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • Tri veshtrime kritike 

    Hado, Abaz (Instituti i Larte i Arteve - Artet Figurative Piktura - Piktoret shqiptare - Kol Idromeno, 1983)