Duke shfaqur titujt 1-2 nga 2

  • Besa 

    Frasheri, Sami (Kristo Luarasi, 1937)
    Shqiperuar nga Turqishjtja Ypi Kolonja
  • Besa 

    Frasheri, Sami (Kristo Luarasi, 1937)
    Drame me gjashte pamje