Duke shfaqur titujt 1-1 nga 1

  • Damjani Himarjot 

    Ales; Zamputtit, Injac (Leka Botim 12 - Shkoder - E papaerlyemja, 1937)
    Dramë Lyrike