Duke shfaqur titujt 1-10

: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika e shenjte - Muzike vokale - Muzike korale - Muzike per ze sopranoje mexosopranoje tenori basi - Muzike per kor a kapela - Kori a kapela - Madrigalet - Paraklasicizmi - Gesualdo - (1)
Letersia angleze - Teatri - Drama - Shekspir (1)
MSubject Keywords: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika e shenjte - Muzike vokale - Muzike korale - Muzike per ze sopranoje mexosopranoje tenori basi - Muzike per kor a kapela - Kori a kapela - Madrigalet - Paraklasicizmi - Gesualdo (1)
Muzika boterore - Muzika e Rilindjes - Muzike dhome - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violoncel e viole - Muzike per instrumente fryme - Muzike per klarine - Pjese per violoncel , viole e klarine - Triot - Rilindja - Senfl (1)
Muzika boterore - Muzika barok - Muzika vokale - Muzika korale a capella - Madrigalet (1)
Muzika boterore - Muzika Barok - Muzika vokale - Kenge polifonike per kor - Kenget (1)
Muzika boterore - Muzika Barok - Muzika vokale - Muzika korale - Muzika instrumentale - Muzike per 5 - 6 zera dhe shoqerim instrumental - Madrigalet Madrigalet (1)
Muzika boterore - Muzika Barok - Muzika vokale - Muzika korale - Pjese korale - A capella -Madrigalet (2)
Muzika boterore - Muzika Barok - Muzika vokale - Muzike instrumentale - Pjese per kor dhe shoqerim instrumental -Madrigalet (1)
Muzika boterore - Muzika Barok - Muzika vokale - Muzika instrumentale - Pjese per soprano dhe shoqerim instrumental -Skercot (1)