Duke shfaqur titujt 1-10

: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika e Rilindjes - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike instrumentale - Muzike pe ze solo e kor - Muzike per soprano tenor alt bariton bas - Muzike per instrumente fryme - Muzike per trombon - Muzike per instrument harku - Mesjeta - Paraklasicizmi - Dy Fay (1)
: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzike e Rilindjes - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike instrumentale - Muzike pe ze solo e kor - Muzike per soprano tenor alt bariton bas - Kori a kapela - Motetet - Mesjeta - Paraklasicizmi - Dy Fay (1)
: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzike e Rilindjes - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike instrumentale - Muzike pe ze solo e kor - Muzike per soprano tenor alt bariton bas - Muzike per instrument me tastiere - Muzike per klavikorde - Pjese per ze solo kor dhe shoqerim ne klavikorde Pjeset - Mesjeta - Paraklasicizmi - Dy Fay - (1)
: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzike e Rilindjes - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike instrumentale - Muzike pe ze solo e kor - Muzike per soprano tenor alt bariton bas - Muzike per instrumente fryme - Muzike per tre trombone - Mesjeta - Paraklasicizmi - Dy Fay - (1)
: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzike e Rilindjes - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike instrumentale - Muzike pe ze solo e kor - Muzike per soprano tenor alt bariton bas - Muzike per instrumente fryme - Muzike per trombon - Muzike per instrument harku - Mesjeta - Paraklasicizmi - Dy Fay - (1)
: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzike e Rilindjes - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike instrumentale - Muzike pe ze solo e kor - Muzike per soprano tenor alt bariton bas - Muzike per instrumente fryme - Muzike per trombon - Muzike per instrument harku - Muzike per violine viole e violoncel - Motet per kater zera e shoqerim instrumenti violine viole violonceli e tromboni - Motetet - Mesjeta - Paraklasicizmi - Dy Fay (1)
Muzika boterore - Muzika barok - Muzika vokale - Muzika korale a capella - Meshat (1)
Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine - Muzike per instrumente fryme - Muzike per flaut fyell gajde violine - Mesjeta - Nevestinko Oro (1)
Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine - Muzike per instrument fryme - Muzike per gajde - Muzike per instrument me goditje - Mesjeta - Saltarello (1)
Muzika boterore - Muzika e Mesjetes - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine - Muzike per instrumente me tela - Muzike per liut - Muzike per instrumente fryme - Muzike per fyell flaut - Muzike per instrument me goditje - Muzike per perkusion e sister - Pjese per gajde fyell violine liut perkusion e sister - Mesjeta - Quinte estample real (1)