Paraqit te dhenat e permbledhura te titullit

dc.date.accessioned2017-04-04T11:44:57Z
dc.date.available2017-04-04T11:44:57Z
dc.date.issued2015-03-16
dc.identifier.urihttp://arkiv.uart.edu.al/handle/123456789/5033
dc.publisherUniversiteti i Arteve. Fakulteti i Muzikesen_US
dc.subjectFtese - Universiteti i Arteve - Koncert - Muzika shqiptare - Merita Rexha Tershana - Muzike dhome - Merita Rexha Tershana - Orges Malaj - Ilir Kodhima - Erenik Behlula - Erik Tauzien_US
dc.titleKoncerti i Universitetit te Arteveen_US
dc.typeOtheren_US


Materialet perberese te titullit

Icon

Ky titull gjendet ne koleksion(et) e meposhtme

  • Materiale promocionale
    Ftesa, postera per aktivitete te ndryshme te organizuara nga Unviersiteti i Arteve ne vite

Paraqit te dhenat e permbledhura te titullit